Přenosné pokladny POP

Popis produktu

Přenosné pokladny POP jsou zařízení, umožňující průvodčímu či vlakvedoucímu velmi rychlý a operativní výdej jízdenky libovolného typu s libovolným směrováním ve vlaku.

POP může vydávat všechny jízdní doklady jako stacionární pokladny a navíc i doklady specifické pro výdej ve vlaku (doplatky, přirážky, pokuty). Sortiment dokladů lze velmi pružně upravovat a doplňovat novými typy dokladů.

Jedná se o zařízení malá, lehká a kompaktní, s integrovanou tiskárnou jízdního dokladu. Zařízení je napájeno akumulátorem.

Systém byl původně vyvinut pro zařízení Telxon PTC-710 na platformě MS-DOS, postupně byl přenesen na další typy ručních počítačů, nejdříve na Casio DT-9000 a Casio IT-2000. Poté byl zásadně přepracován pro platformu Windows CE a zařízení Casio IT-3000.

Provoz na třech typech zařízení

POP CASIO IT-9000

cca 100 ks na tratích Českých drah, cca 50 ks rozšířených o modul GPS navigace v autobusech společnosti OREDO

 

POP CASIO IT-3100

nasazeno 700 ks těchto zařízení na tratích Českých drah a 17 ks na tratích Trilex

 

POP CASIO IT-3000

cca 900 ks na tratích Českých drah, 24 ks u soukromého dopravce GW Train Regio a. s., 7 ks na tratích soukromého dopravce ARRIVA MORAVA a.s., 2 ks u KORID LK spol. s r. o. a 3 ks u ROPID, p.o.

 

Pro komunikaci POP se sběrným počítačem ORGNET/ORGSERVER je využíváno typicky IrDA rozhraní, je možné použít i jiné metody vyčítání dat.

Všechna výdejní jízdenková zařízení typu POP umožňují výdej vnitrostátních jízdenek v osobní železniční přepravě s případnou možností účetního rozlišování jednotlivě provozovaných železničních úseků.

Zařízení vydává rovněž jízdenky malého pohraničního styku MPS a je schopno vydávat i jízdenky za cizí měny (například EUR).

Do pokladen POP je implementován informační systém o vlakovém spojení MIDOS. Přitom lze využívat vzájemnou interakci systémů, t.j. pro vyhledané vlakové spojení lze vydat jízdenku bez potřeby opětovné volby jízdenky a obráceně pro vydávanou jízdenku lze vyhledat spojení.
 
EU