Centrální management aplikací a dokumentů v mobilních telefonech

Pro České dráhy jsme vyvinuli systém Centrální management aplikací a dokumentů v mobilních telefonech. Jeho prostřednictvím jsou dnes centrálně spravovány tisíce telefonů v terénu.

Skládá se ze dvou základních komponent: mobilní aplikace pro operační systém Android a serverové části.

Co řešení umí?

  • řídí instalaci aplikací a stahování dokumentů do mobilních telefonů z centrálního úložiště, a to pro konkrétní telefon nebo definovanou skupinu telefonů
  • monitoruje všechny aplikace nainstalované v telefonu a upozorňuje na neschválené nebo nebezpečné aplikace
  • eviduje aktivitu zapojených telefonů a upozorňuje na případné "odmlky"
  • ve spolupráci s centrálními systémy ČD eviduje vlak, ve kterém se držitel nachází
  • monitoruje chování uživatele a upozorňuje ho na některá nesprávná rozhodnutí (například uložení aplikace na SD kartu, pokud má být umístěna ve vnitřní paměti telefonu)

Webové rozhraní serverové části:

Parametry řešení

  • Cílová platforma - Android 4.2 až 4.4, v případě potřeby může být přizpůsobeno vyšším verzím
  • Veškerá komunikace je zabezpečena pomocí HTTPS
  • Mobilní část řešení je chráněna PINem, webové rozhraní serverové části uživatelským jménem a heslem
  • Serverová část provádí dynamickou analýzu všech instalovaných aplikací včetně analýzy manifestu aplikace a ověření digitálního podpisu
  • Na serveru je evidován stav každého telefonu (včetně stavu baterie, paměti, čísla SIM)

Schéma architektury:

 
EU